VĚDA V OLOMOUCI

27.11.2012


23. 11. 2012
  • Z důvodu zahraniční služební cesty doc. Ing. Jiřího Krechla, CSc. vystoupí za CI s prezentací na téma Věda a vývoj v České republice a její podpora - Ing. Vojtěch Helikar, odbor koncepce investičních projektů, CzechInvest.

  • Vystoupení Ing. Janečka TA ČR se bohužel z neodkladných pracovních důvodů ruší. Bude nahrazeno neméně přínosným vystoupením s názvem Nástroj transferu technologií v rámci JIC - Dr. David Uhlíř, zástupce ředitele JIC.

  • Pozor změna!
    Z kapacitních důvodů bude konference probíhat ve velké aule LP 2.001, 2. patro. (místo avizované zasedací místnosti 6. podlaží) registrace účastníků – 2. patro.
Prezentace z přednášek

Na konferenci se představí:


Akci podporují:
© 2012 | Ondřej Růžička