VĚDA V OLOMOUCI

27.11.2012

Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je jedním z nejvýraznějších projektů realizovaných v oblasti vědy a výzkumu v Česku. Iniciátorem jeho vzniku byla Univerzita Palackého v Olomouci, která ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační sféry připravila projekt BIOMEDREG, v rámci kterého ÚMTM vznikl. Projekt je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celková výše dotace dosahuje 883 877 406 Kč, kdy příspěvek EU činí 751 295 795 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR činí 132 581 611 Kč.Ústav molekulární a translační medicíny se stává technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Jeho činnost je rozdělena do šesti hlavních oblastí:

  1. Molekulární podstata nemocí a molekulární cíle
  2. Medicinální chemie
  3. Chemická biologie a experimentální terapeutika
  4. Biomarkery - identifikace a validace
  5. Farmakologie a toxikologie
  6. Translační medicína

Ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny je jeden z předních odborníků v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie v České republice docent Marián Hajdúch, který má na svém kontě přes 20 patentů protinádorových léčiv a biomarkerů. Jeho tým se nedávno podílel na výrazném úspěchu v boji se smrtelnou cystickou fibrózou. Ve spolupráci s kanadskými kolegy objevili látku, která dokáže zabránit infekci, na kterou pacienti s tímto genetickým onemocněním často umírají.Vědeckou ředitelkou ÚMTM je jedna z předních českých vědkyň v oboru chemie profesorka Jitka Ulrichová, prorektorka Univerzity Palackého v Olomouci pro záležitosti vědy a výzkumu. Dalším špičkovým vědcem, který se zapojil do projektu BIOMEDREG, je nejcitovanější český vědec v oboru biověd, profesor Jiří Bártek, který vede i centrum pro výzkum rakoviny v Kodani. Tým profesora Bártka, který je považován za jednoho z nejuznávanějších odborníků na studium DNA poškození, dosáhl nyní výrazného úspěchu v boji s rakovinou mozku. Jeho studie, publikovaná v prestižním americkém časopise Journal of Experimental Medicine, odhalila mechanismus, kterým se buňky jednoho z nejagresivnějších nádorů, tzv. glioblastomu, dokážou bránit dnes používané terapii.

Za poslední dva roky má ústav na svém kontě přes devadesát publikací v impaktovaných časopisech s kumulativním impakt faktorem přes čtyři sta čtyřicet. Jsou mezi nimi i špičkové práce v tak prestižních titulech jako je Cell nebo Nature Cell Biology.


„Předpokladem úspěchu našeho ústavu, jehož činnost je primárně zaměřená na výzkum nádorových a infekčních onemocnění, vývoj nových diagnostických postupů a léků, je účast špičkových vědců. Jsem rád, že se nám daří takový špičkový tým budovat a že již v počáteční fázi existence ústavu naši vědečtí pracovníci vyprodukovali řadu špičkových publikací a několik patentů.“

ředitel Ústavu, docent Marián Hajdúch.Ústav molekulární a translační medicíny
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 5
775 15 Olomouc
e-mail: info@umtm.cz
www.umtm.cz
GPS: 49° 35' 10.1869512" N
17° 14' 6.292305" E
Prezentace z přednášek

Na konferenci se představí:


Akci podporují:
© 2012 | Ondřej Růžička